logoKомпанията произвежда котли за битови и промишлени цели. Продуктите на UNICAL са технологично новаторски и кореспондират на развитието на пазара. От основаването си през 1972г., компанията инвестира, както в обновяване на производствените си центрове, като повишава качеството на продукцията си, така и в изследвания и разработка на нови технологии.

www.unicalag.it

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС