“ТОПЛИК” ООД подписа договор за съфинансиране от Европейския социален фонд по проект за обучение на своите служители

Проект на “ТОПЛИК” ООД спечели финансова помощ от Европейският социален фонд. “Нови знания и умение за по-чиста пророда и по-добър живот”.

Той е част от стратегията на фирмата за непрекъснато професионално и личностно развитие на нейните служители, подобряване благосъстоянието им, намаляване риска от екологично замърсяване, а от там качеството на извършваните от фирмата дейности да достигне Европейските норми и покриване изискванията на стандартите по ISO -2001.

Финансовата подкрепа в размер на 32 673.27 лв. – 80% от стойността на проекта е по оперативна програма на Агенцията по заетостта “Развитие на човешките ресурси”.

В него са включени различни обучения между които специализирани курсове за “Заварчици”, “Газова техника”, “Бизнес-администрация” и “Ключови компетенции-Умения за работа в екип”.