През 2009 г. Tоплик изгради собствен учебен център в с. Трудовец, общ. Ботевград, където се обучават за повишаване на квалификацията, както собствени така и външни кадри. Обученията включват както теоретични, така и практически занимания, като за целта са изградени технически лаборатории с функциониращи съоръжения.

Центъра за обучение включва конферентни зали, технически лаборатории и хотелска част за провеждане на семинари, презентации, специализирани курсове за обучение и тимбилдинг. Към центъра работят хабилитирани преподаватели от водещи университети.

Обучението на нашите кадри включва:

  • Обучение с най-новите технологии в климатичната, отоплителната и газовата техника.
  • Симулиране на голяма част от възможните проблеми.
  • Тестване и изпитване на съоръжения в специализирани лаборатории.
  • Теоретични и практични обучения в заводите на нашите партньори.
cpo1
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС