approvedОтдел съставен от 5 служители предлагащи технически и строителен надзор във всички части от строителния процес.

Във всички етапи на строителството, техническият и строителният надзор са едни от важните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени с изключително внимание.

Адекватният надзор на строежа гарантира не само хармоничност със законодателната и нормативна база в страната, но и качество на изпълнените дейности. Навременното изготвяне на документацията по строителството спестява време и енергия, като в резултат въвеждането на строежа в експлоатация се извършва в предварително заложените срокове без допълнителни усложнeния или забавяния, който най-често костват и финансови негативи за инвеститорите.

Нашите специалисти са способни да ви предложат технически и строителен надзор, коректно и професионално, както и да ви консултират за стъпките и необходимите ви документи за строителство на сгради и инсталации.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС