Топлик прилага система на управление в областта на:
Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации и търговия с комплектовъчни съоръжения и материали.

Поддържане ремонт и преустройство на газови уреди, парни и водогрейни котли, съдове под налягане и тръбопроводи. СМР, ЕЛ и ВиК инсталации.

Топлик притежава следните сертификати:

Удостоверения от „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“

Удостоверения от „Камара на строителите в България“

Сертификат от „Камара на инсталаторите в България“

Сертификат от Wilo SE Germany

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ EООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС