toplik-office

Вече второ десетилетие “Топлик” ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията. Дружеството е създадено през 2000 г. в следствие на разширяване дейността на тогавашната фирма ЕТ “ТОПЛИК – Красимир Георгиев”, основана през 1996 г. Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане, инсталация и сервиз на системи за отопление, охлаждане и производство на БГВ за всякакъв тип помещения – жилищни сгради, битови и промишлени обекти и др.

Днес Топлик се e превърнала в една от най-авторитетните фирми на българския пазар предлагаща проектиране и инженерингови решения в областта на:

  • Отоплителни системи – котли на газ, дизелово и твърдо гориво; алтернативни обновяеми източници (гео – и хидротермални помпи);

  • Вентилация – инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични камери, вентилатори, чисти помещения );

  • Климатизация – цялостно решение за отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, и помещения със специфични технологични изисквания (водоохлаждащи агрегати, конвектори);

  • Газификация – вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи (тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари);

  • Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода, съдове под налягане (газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори).

  • Оборудване за чисти помещения – климатични камери хигиенно изпълнение, материали и съоръжения за чисти помещения, оборудване за операционни помещения.

Основната движеща сила на нашата компания e непрекъснатото развитие и способността да предложим на нашите клиенти комплексно обслужване,  високоефективни и енергоспестяващи инсталации, съобразени с непрекъснато развиващите се технологии в бранша като по този начин гарантираме ниски експлоатационни разходи и безпроблемна работа за по дълъг период.

Това съчетно с правилно структурираната сервизна мрежа и висококвалифицирани специалисти ни позволява да осигурим комфорт и спокойствие за нашите клиенти във всеки момент.