proces36 високо квалифицирани собствени инсталатори, екипирани с висококачествено оборудване

Използването и внедряването на високотехнологични решения в областта на топлотехниката би било невъзможно без квалифицирани специалисти способни да извършат качествен монтаж на предлаганите съоръжения, като по този начин се гарантира безпроблемното им функциониране за по дълъг период.

Ето защо фирма “Топлик” ЕООД обръща особено внимание на монтажните си звена и постоянното повишаване на квалификацията им, което включва както теоретично така и практическо обучение.

Оборудвани с висококачествено оборудване и нужните познания за инсталациите и машините, екипите ни са в състояние да изпълнят поставените задачи с увереност и професионализъм.

Внедрената система за контрол на качеството и постоянният контрол на извършените строително монтажни дейности също спомагат за това идеите ни за енергийно ефективни инсталации да се превъплатят в реално работещи такива.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС