Влагане на висококачествени материали и съоръжения. Използване на нови технологии и прилагане на иновативни технически решения съобразени с конкретните изисквания и спецификата на всяка сграда или помещение гарантира максимална ефективност и ниски експлоатационни разходи.

Нашите специалисти могат да съдействат при изготвяне на:

  • Обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
  • Енергийни и финансови анализи.
  • Проучвания в областта на енергетиката, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници.

Постигането на тези цели би било сложно без добре обучен персонал, който да е в състояние да консултира по най-добрият начин всеки клиент, помагайки му да вземе правилните решения за получаване на желаният комфорт.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС