За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.

Фирма „Топлик” ООД е една от одобрените фирми за изграждане на инсталации, целящи повишаване на енергийната ефективност и намаляване на текущите разходи за отопление.
В сътрудничество с нашите специалисти можете да разчитате, както на адекватна консултация за най-ефективното решение на вашите проблеми, така и на професионален монтаж, своевременен сервиз и насоки за правилната ескплоатация на изградените инсталации.

Условията за кандидатстване по програма REECL може да намерите тук :www.reecl.org