Топлик ЕООД разполага с офиси в 9 града в България, където работят над 100 висококвалифицирани специалисти готови да посрещнат високите изисквания на нашите клиенти, съпътствайки етапите на строителство от проектиране до изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталациите. Процесът на непрекъснато повишаване квалификацията на служителите, гарантира максимално добри резултати, както за фирмата така и в качеството на предлаганите услуги и решения.

Добре изградената структура от ръководители на проекти, технически ръководители и отговорници на монтажните бригади съчетана с добре структурирано техническо задание гарантира максимално качество на изпълнените строително монтажни дейности и хармоничност с действащата законодателна уредба на територията на РБ.

В компанията работят значителен брой млади специалисти, като голяма част от тях са обучени от компанията, започвайки този процес паралално с последните години от висшето им образование.

По този начин клиентите на фирмата могат винаги да разчитат на бърза реакция, адекватна консултация, както за възможните решения на конкретните за обекта проблеми , така и за административните действия, следващи етапите на изграждане и въвеждане в екслоатация на всяка една инсталация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и включвания, моля свържете се с нас

„Топлик“ ЕООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС