Съоръжения специално разрботени за помещения, в които се изисква прецизна и надеждна климатизация, като центрове за данни и сървърни помещения. Специално разработен вариант работещ с два флуида: студоносител – вода, доставена от водоохлаждащ агрегат и на директно изпарение с вграден компресор и кондензатор на въздушно охлаждане, работещ с фреон R410A.

FREE COOLING – благодарение на възможността да работи с флуид вода през зимата охлаждането на помещенията може да бъде безплатно.

Dual Fluid – модели с два флуида даващи допълнителна надеждност и сигурност за инсталациите и техниката.

Комплексните IT центрове изискват поддържане на температура и влажност в много прецизни граници. Изпълнението на тези високи изисквания е допълнително усложнено от разнообразните термични натоварвания, които изискват големи охлаждащи мощности при пълно натоварване, с цел да се избегне компромис в работата на IT техниката особено в случаите когато тя е по- натоварена и необходима.
От друга страна, много често в структурите използвани като технически помещения, е необходимо да се оптимизират размерите и да се използва наличното пространство максимално ефективно, изискват се гъвкави решения, които да се адаптират към всяка стая, като винаги да се постига перфектен контрол и най-висока ефективност без каквито и да било компромиси.

Ето защо след повече от 40 години отит в сферата на климатизацията, CLIMAVENETA разработва и непрекъснато усъвършенства системите за прецизна климатизация ACCURATE, за да могат те да отговорят  на най-високите изисквания дори и при неблагоприятни условия.

ЕФЕКТИВНОСТ , ГЪВКАВОСТ И НАДЕЖДНОСТ

Това са отличителните черти, които правят ACCURATE еталон в прецизната климатизация. Предимства, които идват от високотехнологичните решения във всеки аспект от машините.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ

Несъмнено един от важните аспекти за постигане на висока ефективност е управлението на процесите. Ето защо машините ACCURATE са стандартно оборудвани с интелигентно управление, което позволява пълен контрол на параметрите при всякакви условия.

Още повече управлението на машината е напълно отворено и може да се настрои спрямо специфичните изисквания на клиента, както след монтаж, така и при производството на машината по зададени параметри.

ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ

Повечето енергия изразходвана от съвременните центрове за данни се използва за охлаждане на обкръжаващата машините среда. Във все повече от случаите, разходите за охлаждане надвишават тези за обмен на данни. При системите, които се характеризират с 24 часов режим на работа, и най-малкият компромис относно ефективността има драматични последици в оперативните разходи за целият център за данни. Ето защо, за да се намалят общите експлоатационни разходи е изключително важно, климатичната система на центъра да работи ефективно и при частични натоварвания, които са и най-честите условията на работа.

Инверторният компресор, с променлива честота модулира охлаждащата мощност, като по този начин дава възможност да се оптимизират експлоатационните качества при частично натоварване, както и да  повишава ефективността.

Още повече, това позволява по- голяма максимална мошност при пълно натоварване, като гарантира, че необходимите параметри на въздуха ще се достигнат за по-кратко време. Впоследствие температурните вариации могат да бъдат лесно контролирани със значително намалена енергийна консумация, защото след като работната точка е достигната компресорът работи при частично натоварване, редуцирайки консумираната енергия и ефективно поддържа желаните условия.

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЕС ВЕНТИЛАТОРИ

Високоефективните EC вентилатори редуцират както шумовото ниво, така и енергийната консумация, те също така осигурявт и променлив въздушен поток при частично натоварване, като по този начин намаляват оперативните разходи на машината.

Използването на EC вентилатори и за отдалеченитите кондензатори гарантира още по-голямо намаление на шумовото ниво с до 10% , заедно със значително намалена консумация с до 45% в сравнение с традиционалните кондензатори с променливитокови вентилатори.

Напреднала логика за управление контролира както вентилаторите, така и модулацията на инверторните компресори, като позволява намаляване на разходите при частични натоварвания до 40%.

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТИЧЕН ВЕНТИЛ

Електронният вентил е използван по много  специфичен начин, с цел да гарантира оптимални работни условия на изпарителя.

В машините с водно охлаждане цялостното запълване на тръбите се гарантира чрез усъвършенствано измерване нивото на хладилния агент в топлообменниците, докато при машините с въздушно охлаждане се осъществява с прецизно измерване на преохлаждането в топлообменника на кондензатора.

Своевременната обработка на получените данни позволява бързо регулиране без вариации, а също така и изключително прецизна настройка в зависимост от променящите се натоварвания.

ПЪЛНА ГЪВКАВОСТ

ACCURATE се предлагат с капацитет от 7 до 100 kW във версията на директно изпарение с въздушно охлаждане ON/OF (AXO-AXU) и ИНВЕРТОРНИ (i-AXO / i-AXU), с водно охлаждане ON/OFF (AWO-AWU) и ИНВЕРТОРНИ (i-AWO / i-AWU), от 7 до 221 kW за моделите работещи с охладена вода от чилър (ACO-ACU), и от  20 do 145 kW за версиите работещи с два флуида (ADO-ADU/ ATO-ATU), FREE COOLING (AFO-AFU) и с двоен топлообменник (ABO-ABU).

Всичко това комбинирано с вариантите за организиране на въздушният поток и начина на монтаж гарантра задоволяване и на най-изтънчените изисквания за прецизност и ефективност, без компромис.

Готови да отговорят и на най-завишените изисквания за сигурност чрез вариантите за работа с два флуида, което е несравнимо предимство за гарантиране безпроблемната работа на оборудването.

“СЪС СИГУРНОСТ НАЙ-ДОБРОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Е ОПИТА”

Навсякъде по света, в най-важните цетрове за данни, и във всички проекти където ЕФЕКТВНОСТТА, КАЧЕСТВОТО и НАДЕЖДНОСТТА са задължителни, прецизните климатизатори ACCURATE са най-добрата гаранция.