Project Description

Период: 2010

Сфера на приложение: Хотели и комплекси; Спортни съоръжения;

Инвеститор: Тера Тур Сервиз

Продуктови решения: Climaveneta; Unical;

Архитект: Про Арх

Проектант: Уника ООД

Изпълнител: Топлик ООД