Project Description

Период: 2009

Сфера на приложение: Спортни съоръжения;

Инвеститор: Тера Тур Сервиз

Продуктови решения: Unical;

Архитект: Про Арх

Проектант: Уника ООД

Изпълнител: Топлик ООД