ИНТЕГРАЦИЯ
най-зелената енергия от възобновяеми източници

Мултифункционална еденица – перфектния избор за 4-тръбни системи

“Топлик” ООД има удоволствието да Ви представи на Българският пазар мултифункционалните машини за 4-ри тръбна система INTEGRA отевропейският лидер в областта на климатизацията Climaveneta.

Машините се характеризират с изключителен дизайн, висока ефективност, ниски загуби и висока степен на енергийна възобновяемост.

INTEGRA се предлагат с капацитет от 36 до 924 kW, използвайки въздух или вода като енергиен източник, варианти със scrollscrew, или инверторно задвижван screw компресor, нискошумова или супер ниско-шумова версия.

Максимален комфорт, едновременна работа в режим отопление и охлаждане,ненадмината енергийна и системна ефективност.

Основните предимствата на мултифункционалните машини INTEGRA, инсталирани в четиритръбни системи са:

НАМЕЛЕН ЕНЕРГИЕН РАЗХОД – С ДО 41%
В сравнение със стандартна система с чилър и котел

В модерните сгради с противоположни припокриващи се топлинни товари, машините INTEGRA са най-ефективното и екологичното решение в сравнение с всяка друга система.

ОПРОСТЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Машини, които независимо работят в режим отопление и охлаждане елиминират нуждата от инсталиране на отделни мощности за двата режима.Това значително опростява системата: необходимото място за инсталиране на машините е силно редуцирано, хидравличните връзки са облекчени, поддръжката е намалена на половина и контролът е рационализиран.

 

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

Опростената система означава и значително намаляване на операциите, необходими за изграждане на инсталациите. Всъщност, вече не е необходимо да се изграждат връзки към газопреносна мрежа, инсталиране и поддържане на спомагателни котли, или осигуряване на пространства за конвенционални отоплителни машини. За клиентите всичко това означава съществено намаляване на времето за инсталация и цената за изграждане.

ЕДИН НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Когато разполагате с машина, която може да покрива едновременно отоплителният и охладителният товар на сградата, измерването на нейната ефективност с традиционалните коефиценти COP и EER би било ограничение.
В тези случаи когато INTEGRA произвежда топла и охладена вода едновременно, реалната ефективност на машината е съвкупност от характеристиките й в режим отопление и охлаждане. За да се измерят обективно характеристиките при едновременни товари , Climaveneta, първенец в разработването на тази технология въведе TER – коефицент на пълна ефективност.

Ter = (Pот + Рохл) / Рел

Рот – произведена отоплителна енергия

Рохл – произведена охладителна енергия

Рел – консумирана ел. енергия

Коефицентът TER достига своят максимум, когато товарите са напълно балансирани.

Kогато реализиране на  перфектен комфорт и максимална ефективност е най-голямото предизвикателство – INTEGRA i-FX-Q

Всяко съоръжение  се избира с цел да покрие максималния пиков енергиен товар, който според страната и сградата, в която е инсталирано, може да бъде през лятото или през зимата.

През останалата част от годината, съоръжението работи при частични натоварвания. Точно за това е създадена INTEGRA i-FX-Q, осигуряваща максимална ефективност през целия работен диапазон, което е особено силно изразено при частично натоварване.

ЧЕТИРИ ПАТЕНТА ЗА INTEGRA i-FX-Q

1. Нов хладилен кръг, създаден за повишаване на ефективността

2. Инверторно командвани screw компресори за 4 –тръбно съоръжение

3. Система с променлив дебит ( VPF ) за двата главни кръга

4. Възможността за създване на 4-тръбна еденица с два енергиини източника

Основните предимства, които допринасят за изключителната ефективност на тези машини се обуславят от дългогодишният опит на Climaveneta в разработването и внедряването на високотехнологични решения за техните съоръжения:

Полу херметичен screw компресор, адаптиран за работа с променлива скорост

Отделен маслен сепаратор

Инвертор – постоянна модулация от 20% до 100%

 

ЕС вентилатори

DC безчеткови  двигатели с постоянна скорост на модулация

– ефективни, тихи, с нисък пусков ток

 

Инверторни вградени помпи с VPF система за контрол и промяна на дебита на водата

– намаляване на топлозагубите при преноса на енергия

– пестим от място за буферен съд и машинно помещение

В i-FX-Q шумовите нива при работа са доста по ниски от стандартен чилър – всъщност, когато машината е частично натоварена, компресорите и вентилаторите адаптират своите оперативни режими спрямо действителните моментни условия, като по този начин се намалява интензитета на шумовите емисии. Модулацията спрямо натоварването и нуждите на сградата може да стигне до 15%, което намалява изключително много моментите когато машината спира и после отново стартира.

МИНИМАЛЕН СТАРТОВ ТОК

Друг елемент на диференциация е липсата на пусковия ток, постигнат благодарение на характеристиките на компресора, контролиран чрез инвертор. Това решаващо предимство предлага превъзходна надеждност и сигурност на съоръженията, поради плавното натоварване и стартиране. Също така това  значително облекчава изискванията за изграждане на електрическото захранване на машината, като прави монтирането на допълнителни пускови устройства ненужно.

Демонстрационни графики за работа на INTEGRA ERACS2-Q в различни режими.

50% ОТОПЛЕНИЕ, 50% ОХЛАЖДАНЕ, screw компресори – TER = 7.75

100% ОТОПЛЕНИЕ, 50% ОХЛАЖДАНЕ, screw компресори – TER = 6.14

75% ОТОПЛЕНИЕ, 25% ОХЛАЖДАНЕ, screw компресори – TER = 5.43

25% ОТОПЛЕНИЕ, 75% ОХЛАЖДАНЕ, screw компресори – TER = 5.91

Амбициозни архитектурни решения, без какъвто и да било компромис относно енергийната ефективност, функционалността и надеждността.

Иновативните концепции и систематичните задачи за превъзходство водят технологията и използваните материали към границите на възможното, с цел да се гарантира силна визуална индивидуалност, без компромис както към естетичният изглед, така и към идеалната функционалност на сградата.Те са в комбинация с централизирано решение способно да произведе топла и охладена вода в две отделни хидравлични мрежи на системата, осигурявайки максимален комфорт във всяко помещение от сградата, независимо и във всеки период от годината.

От сега нататък, една интелигентна машина е достатъчна за подсигуряването на тези комплексни системи: INTEGRA от CLIMAVENETA

Като официален представител на Climaveneta за България, фирма Топлик ООД предлага:

  • Пълен инженеринг за проектиране и изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации в сферата на топлотехниката.
  • Сигурност и мобилност –  с изградените структури в 9 български града фирмата има възможност да изгради и поеме сервизната поддръжка на обекти като обхваща голяма част от териториата на страната.
  • 24/7 – Сервизна организация от висококвалифицирани специалисти и национален call – център. Пълен гаранционен и извънгаранционен сервиз.