Подобряване условията на труд и постигане на енергийна ефективност, чрез изграждане на енергийно ефективни изолационни системи.