Climaveneta
Водоохлаждащи агрегати - чилъри

Индустриалната серия на Climaveneta от водоохладители с 2 и повече компресора включва машини с въздушно или водно охлаждане на кондензаторите, за вътрешен или външен монтаж.Високоефективни модели с инверторно задвижвани компресори, вентилатори и помпи.SCROLL, SCREW и CENTRIFUGAL компресори.Модели с FREE COOLING и единици за присъединяване към отдалечен кондензатор.

Изтегли информация за: Водоохлаждащи агрегати - чилъри - Climaveneta