Climaveneta
Термопомпи PRANA

Битовата серия на риверсивни водоохлаждащи агрегати с рекуперация на топлина, модели за отопление, охлаждане и производство на БГВ. С въздушно или водно охлаждане на кондензаторите, за вътрешен или външен монтаж. Високоефективни модели с инверторни компресори.

Изтегли информация за: Термопомпи PRANA - Climaveneta