Climaveneta
Системи за управление и контрол

Предлаганите системи за контрол включват както такива за групово управление, така и за цялостен контрол на инсталации и машините свързани в системата. Възможност за интегриране на сървър, управление чрез персонален компютър, WEB базирано регулиране, както и интегриране на системата в цялостен BMS.

camping tent wedding decoration tent party tents wedding tent
Изтегли информация за: Системи за управление и контрол - Climaveneta