Climaveneta
Въздухообработващи централи

Вуздухообработващите централи AHU са с капацитет до 115000м3. Машините включват контролер за управление който регулир точно желаните параметри на въздуха. Опционално към машинит може да се поръчват трипътни вентили и друга окомплектовка, като при напълно оборудвана от производителят машина (без допълнително добавяне на компоненти) се поставя марка CE.

Изтегли информация за: Въздухообработващи централи - Climaveneta