Climaveneta
Покривни централи (Rooftop)

Широката гама от покривни централи включва термопомпени модели, само за охлаждане, със или без енталпиина рекуперация. Високоефективни модели с инверторно задвижвани компресори, вентилатори и помпи. "water loop" системи с водно охлаждане на кондензаторите. Микропроцесорно управление и пълна интеграция с централизирани системи за управление (BMS).

Изтегли информация за: Покривни централи (Rooftop) - Climaveneta