Climaveneta
Термопомпи

Индустриалната серия от термопомпени водоохлаждащи агрегати с 2 и повече компресори включва машини с въздушно или водно охлаждане на кондензаторите, за вътрешен или външен монтаж.Модели с replicas de relojes panerai рекуперация на топлината, производство на битова гореща вода, модели с 2 до 4 компресора и два хладилни кръга.

Изтегли информация за: Термопомпи - Climaveneta