Exhibitions and Events

16.06.2009

Операционна програма "Развитие на човешките ресурси"

"ТОПЛИК" ООД подписа договор за съфинансиране от Европейския социален фонд по проект за обучение на своите служители

Проект на "ТОПЛИК" ООД спечели финансова помощ от Европейският социален фонд. "Нови знания и умение за по-чиста пророда и по-добър живот".

Той е част от стратегията на фирмата за непрекъснато професионално и личностно развитие на нейните служители, подобряване благосъстоянието им, намаляване риска от екологично замърсяване, а от там качеството на извършваните от фирмата дейности да достигне Европейските норми и покриване изискванията на стандартите по ISO -2001.

Финансовата подкрепа в размер на 32 673.27 лв. - 80% от стойността на проекта е по оперативна програма на Агенцията по заетостта "Развитие на човешките ресурси".

В него са включени различни обучения между които специализирани курсове за "Заварчици", "Газова техника", "Бизнес-администрация" и "Ключови компетенции-Умения за работа в екип".

http://www.cctvlnf.com