Unical

Kомпанията произвежда котли за домакински и промишлени цели, и климатични системи, "повишаващи качеството на живот". Продуктите на UNICAL са технологично новаторски и кореспондират на развитието на пазара. От основаването си през 1972г., компанията инвестира, както в обновяване на производствените си центрове, като повишава качеството на продукцията си, така и в изследвания и разработка на нови технологии.

www.unicalag.it

Product range