Climaveneta

Създадена през 1971г. Climaveneta водеща компания в областта на климатизацията като към момента е производител №1 в Европа и №5 в световен мащаб.

Компанията разполага със 7 фабрики разположени на над 90 000м2 площ.

Годишен оборот за 2010г. – над 203 милиона евро.

Пълна гама от продукти в широк диапазон – от 1 до 2 400 kW

www.climaveneta.com

Продуктива гама